Recycleren van toestel en accu

Als u op een dag merkt dat uw Black & Decker product vervangen moet worden of dat u het niet verder kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.

De afzonderlijke inzameling van gebruikte producten en verpakkingen laat recycling en hergebruik van materialen mogelijk. Het hergebruik van gerecycleerde materialen helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.

Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een afzonderlijke inzameling van elektrische producten in containerparken of bij de verkoper wanneer u een nieuw product koopt.

Black & Decker zorgt zelf ook voor de afzonderlijke inzameling en het recycleren van machines, oplaadbare cellen en batterijen als zij het einde van hun levensduur hebben bereikt.

U vindt de dichtstbijzijnde erkende Black & Decker verdeler op de pagina "Dienst na Verkoop" winkelpunt zoeken.